Anasayfa » Arşiv

İşaret Dili Kursu kategorisi için arşiv

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[6 Ara 2012 | Yorum yok | 638]
İşaret Dili Kursunun Amacı

İşaret dili, işitme engeli ve konuşma engeli bulunan bireylerin kullandığı ortak dildir. İşitme engeli bulunan bireyler birbirleri ve diğer insanlar ile işaret dili sayesinde iletişim kurarlar.  Her ülkenin kendine özgü işaret dili bulunmaktadır ve genel anlamıyla birbirlerine benzer.. İşaret dilini öğrenmekte gayet kolaydır. Nasıl ki Türkçemiz bile il il değişebiliyorsa farklı şivelerle konuşulabiliyorsa işaret dili de aynı şekilde değişiklikler gösterebilir. 

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[5 Ara 2012 | Yorum yok | 434]
İşaret Dili Tercümanlığı Yapacak Personele Dair Yönetmelik

İşaret dili tercümanlığı yapacak kişilere dair hazırlanmış olan yönetmenlik aşağıda belirtildiği gibidir..
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‘ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işitme özürlü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere gerek görüldüğü hallerde tercümanlık yapmak üzere illerde işaret dili bilen personelin yetiştirilmesi, eğitimi, çalıştırılması, yetki ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[5 Ara 2012 | Yorum yok | 394]
İşitme Engelli Mahkumlar İçin İşaret Dili Kursu

İşitme engeli bulunan mahkumlar için Fethiye kapalı ceza evinde işaret dili kursu verilmeye başlandı. Fethiye Cezaevi Müdürü Hakan Turan ceza evinde bulunan mahkumlarla anlaşabilmek için işaret dili öğrenmek istediğini açıkladı.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu, İşaret Dili Sertifikası, İşaret Dili Tercümanlığı »

[4 Ara 2012 | Yorum yok | 637]
İşaret Dili Tercümanlarının Çalışma Şartları

İşaret dili kursu eğitim programı sonucunda işaret dili tercümanlığı sertifikası alan bireyler birçok alanda işaret dili tercümanlığı yapabilirler. Peki işaret dili tercümanlarının çalışma şartları/koşulları nelerdir inceleyim..
İşaret Dili Tercümanlarının Çalışma Koşulları
a) Personel, asli görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, ihtiyaç duyulan durumlarda işaret dili tercümanlığı görevlerini yürütürler.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu, İşaret Dili Tercümanlığı »

[4 Ara 2012 | Yorum yok | 463]
İşaret Dili Tercümanlarının Yetkileri ve Çalışma Koşulları

İşaret dili kursu eğitim programına katılarak eğitim sonucunda MEB işaret dili tercümanlığı sertifikası alabilirsiniz. İşaret dili tercümanlarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir..
İşaret Dili Tercümanlarının Görev ve Yetkileri
a) İşitme ve konuşma engeli bulunan kişiler ile iletişim kurulmasını sağlamak,
b) İşaret Dili Tercümanlığı hizmetlerine ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili olmak,

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[3 Ara 2012 | Yorum yok | 801]
Türkiye’deki İşitme Engelli ve İşaret Dili Bilen Kişilerin Oranı

İşitme ve konuşma engeli bulunan bireylerin ana dili işaret dili’dir. İşaret dilleri bu nedenle yeni anayasa çalışmalarında yerini almalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün geçmiş yıllarda yaptığı araştırmalarda dünya nüfusunun yüzde 10 gibi bir bölümü engelliyken, 2011 Dünya Engellilik Raporu’na nazaran yüzde 15 civarında olduğu varsayılmaktadır.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[3 Ara 2012 | Yorum yok | 326]
İşaret Dili Anayasada Yer Almalı

Tüm insanların ana dili ile yaşama, eğitim ve hizmet alma, hizmet verme hakkı bulunmaktadır. İşitme engelli bireylerin ise ana dili işaret dilidir. İşitme engelli bireylerin kamusal, resmi ve özel alanlarda istihdam, sağlık, adalet, bilgi, eğitim, erişim gibi alanlarda ana dilleri olan işaret dili ile hizmet alma gibi bir hakkı bulunmaktadır. İşitme engelli bireylerin toplumla daha bütünleşik yaşayabilmesi için işaret dilinin yaygınlaştırılması şarttır. Bunun içinde işaret dili kursları bulunmaktadır.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[2 Ara 2012 | Yorum yok | 273]
İşaret Dili Kursu İle Kamusal Alanlarda İletişimi Arttırmak

İşitme engeli bulunan bireyleri mağdur eden en büyük noktalardan biri de kamusal alanlarda iletişim kurabilecekleri kimsenin bulunmamasıdır. Birçok kamusal/resmi alanda maalesef ki işaret dili bilen kimse bulunmamaktadır. Buradaki asıl eksiklik ise kamusal alanlarda işaret dilinin resmi olarak kabul görmemiş olmasıdır.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[2 Ara 2012 | Yorum yok | 491]
Türk İşaret Dili Kursu

İşitme engeli bulunan bireyler ile iletişim kurabilmek adına 16. Yy’da dünya çapında en gelişmiş görsel dil Türk İşaret Dili’dir. Bu projeyi uygulamaya koyan Engelliler Müdürlüğü’nün bu konuda en büyük amacı, işaret dilinin eğitim sistemi içerinde yer almasını sağlamaktır.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[1 Ara 2012 | Yorum yok | 894]
Doktorlar İçin İşaret Dili Kursu

Birçok aile hekimi, doktorlar ve hemşireler işitme engelli hastalarla iletişim kurmakta güçlük çekmektedirler. Bu nedenle işaret dili kursuna kayıt olan ve bu sayede işitme engelli hastalarıyla iletişimi güçlendirebilen birçok doktor ve farklı meslek gruplarından kursiyerler bulunmaktadır.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu, İşaret Dili Tercümanlığı »

[1 Ara 2012 | Yorum yok | 349]
İşaret Dili Kursu ve İşaret Dili Tercümanlığı

İşitme engel bulunan bireylerin topluma kazandırılması ve onların sosyalleşmesini sağlamak için Türkiye çapında işaret dili kursu açılmıştır.. İşitme engeli olmayan ya da ailesinde işitme engelliler bulunmayan kişilerin de katıldığı işaret dili kursu, kursiyerlere yani bir meslek dalı yani işaret dili tercümanlığının da yolunu açmakta.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[29 Kas 2012 | Yorum yok | 415]
İşaret Dili Kursu Eğitim Programı – 4. Hafta

İşaret dili kursuna katılarak öğreneceğiniz konuların hafta hafta dağılımını verdik. İşaret dili kursu eğitim programının 4. Hafta konu dağılımı ise şu şekildedir..

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[29 Kas 2012 | Yorum yok | 427]
İşaret Dili Kursu Eğitim İçeriği

1 – İşaret dili kursuna katılmak isteyen bireylerin işaret dili ile iletişim kurmalarına engel olabilecek herhangi bir bedensel ya da ruhsal engelinin bulunmaması gerekiyor.
2 – İşaret dili kursu eğitimcileri, işitme engelliler öğretmenliği alanında eğitim almış ve İşaret dili öğreticiliği ver tercümanlığı sertifikasına sahip olan kişiler olacaktır.
3 – İşaret dili kursu eğitim programı uygulanırken kursiyerler, işaret dili kursunun gerektirdiği öğrenim faaliyetlerini yerine getirebilsin diye tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak, işaret dili kursiyerleri bu kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[28 Kas 2012 | Yorum yok | 602]
İşaret Dili Kursu ve İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası

İşaret dili kursu sonunda kursiyerlere MEB tarafından uygulamalı işaret dili tercümanlığı sınavı yapılır ve kursiyerler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[28 Kas 2012 | Yorum yok | 487]
İşaret Dili Kursu Eğitim Programı – 2. Ve 3. Hafta

İşaret dili kursu eğitim programının 2. ve 3. haftasında göreceğiniz konular aşağıda belirtilmiştir. İşaret dili kursuna kaydınızı gerçekleştirerek aşağıda belirtilen konu başlıkları hakkında geniş bilgilere sahip olabilirsiniz.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[27 Kas 2012 | Yorum yok | 498]
İşaret Dili Kursu Eğitim Programı – 1. Hafta

İşaret dili kursuna kaydınızı gerçekleştirerek öğrenebileceğiniz konulardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen konular işaret dili kursu 1. Haftası için geçerli olan konulardır.
1. HAFTA
1. İŞARET DİLİ GENEL ÖZELLİKLERİ
A. Tanım

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[27 Kas 2012 | Yorum yok | 333]
İşaret Dili Kursu’nun Amaçları

Türk işaret dili kursu ile bireylerin;
-         Türk İşaret Dilini ve kavramlarını,
-         Türk İşaret Dilini kullanırken dikkat etmesi gereken durumları,
-         Türk işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu yakalamayı,
-         Cümle kurarken TİD yapısına uygun davranmaları,

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[26 Kas 2012 | Yorum yok | 813]
Türk İşaret Dili Kursu

Türk işaret dili kursu MEB tarafından işitme engelli, konuşma engelli ya da işaret dilini öğrenmek, işaret dili tercümanı olmak isteyen kişilere verilen bir eğitimdir. Toplamda 8 hafta boyunca devam eden işaret dili kursu sonucunda Türk işaret dili alfabesini ve işaret dili ile iletişim kurma tekniklerini öğreneceksiniz.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[26 Kas 2012 | Yorum yok | 581]
İşaret Dili Kursu Eğitimi

İnsanların birbiriyle etkileşime geçmesinde en önemli yol iletişimdir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim ve iletişim teknikleri de oldukça gelişmiştir. Fakat bazı sebeplerden dolayı teknoloji gelişse bile iletişimde problem yaşadığımız durumlar vardır. İşitme engelli ve konuşma engelli bireyler için teknoloji fayda etmemektedir.

Genel, İşaret Dili, İşaret Dili Eğitimi, İşaret Dili Kursu »

[25 Kas 2012 | Yorum yok | 365]
İşaret Dili Kursuna Geç Kaydolmanın Sonuçları

Türkiye genelinde işitme engeli bulunan bireylerin %90’ı işaret dilini 5 yaşından sonra öğrenmeye başlamaktadırlar. Orana baktığımızda işitme engelli bireylerin neredeyse tamamının işaret dili kursuna geç kaydolduklarının bir belirtisidir. Bu da işitme engelli bireyin zihinsel ve birçok türden gelişimini engellemektedir.